Bakkasel í Fnjóskadal

Svæðið er afmarkað á korti. Nær frá Belgsá að norðan að vatnaskilum að austan, landamerkjum við Bakka að sunnan og Fnjóská og Bakkaá að vestan. Svæðið er fjölbreytt, lyngmóar og víðikjarr á sléttlendi frá Fnjóská og birkiskógi í brattri fjallshlíð. Snjóflóðahætta getur verið í fjallshlíðum. Aðkoma er frá brú við Þórðarstaði, gegnt Illugastöðum og eftir vegi suður að Belgsá, sunnan afréttargirðingar.
Nafn: Rúnar Ísleifsson
Heimilisfang: Vöglum, 601 Akureyri
Símanúmer 470-2061
GSM 896-3112
Netfang runar@skogur.is